Импресум

Контакт:

denmkd@gmail.com

Редакција:

Мила Стојановска
Сара Кацарска
Кристијан Спиркоски