Connect with us

Магазин

Што значи зборот Каталонија?

Од денот кога се обиде преку референдум да се одвои од Шпанија, Каталонија е секојдневна вест во речиси сите светски медиуми. Но, што значи името Каталонија?

Зборот Каталонија за прв пат во пишани докумени се сретнува во 11 век, но не се знае што точно значи.

Според едно толкување, тоа значи земја на Готите, но има уште неколку толкувања.

Има тврдење дека името доаѓа од два збора Готи и Алани, или дека првобитно била Гот – Аланија.

Друга теза говори дека Каталонија значи земја на замоци. Според оваа теза во коренот на името е кастл односно замок. На маварски арапски јазик пак зборот катал значи убиец.

Но, значењето на името на овој регион не го копка само современиот човек, туку на оваа тема многу се зборувало и во среден век.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Актуелно