Тарифникот на извршителите останува во сила

Тарифникот на извршителите останува во сила. Уставните судии одлучија да не поведат постапка по претставката за оценување на неговата уставност. Спорно за физичкото лице кое ја поднело иницијативата бил начинот на кој бил донесен тарифникот. За судот пак не се основани наводите дека членовите од законот се против уставни.

„Оспорениот правен акт за кој се вели дека бил без прибавено мислење од комората на извршители е неодсновано од причина што мислњето прибавено од комората на извршители на Република Македонија е доставено до уставниот суд како доказ. Со ова се утврди дека во фаза на изготвување на оспорениот акт било прибавено мислење од комората на извршители како што предвидува законот“, велат од Уставен.

Уставниот суд минатата година укина неколку одредби од законот за извршување кои се однесуваа на вонсудската наплата. Во меѓувреме, граѓаните постојано се жалат на висоите суми што ги плаќаат за извршителите, дури и кога сметките им се блокираат за мали суми.