Connect with us

Македонија

Уставен суд во среда ќе разледува иницијатива за оспорување на одлуката за референдумот

Уставниот суд во среда ќе ја разгледува Одлуката за распишување на референдум бр. 08-4666/1, донесена од Собранието на Република Македонија на 30 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/2018).

Седницата на Уставниот суд на Република Македонија е закажана за 19.9.2018 година, со почеток во 9:30 часот, а се разгледува една од иницијативите за оспорување на одлуката за распишување на референдум е поднесена од политичката партија „Левица“.

„Нашиот правен сектор смета дека постојат сериозни формалноправни и материјалноправни причини за оспорување на наведената одлука како противуставна и противзаконита бидејќи таа не е во согласност со Уставот на РМ, Законот за референдум и другите облици на непосредно изјаснување на граѓаните, како и со воспоставените европски стандарди и добри референдумски практики утврдени од страна на Венецијанската комисија“, велат од Левица.

Актуелно