денари

29 години македонски денар

Elena Daskalova
Поминаа точно 29 години од монетарното осамостојување на Македонија и прогласување на денарот како национална платежна валута. Монетарниот суверенитет е една од основните компоненти на...